Data en kaarten

Voor vrijwel alle GIS applicaties vormen data en kaarten van derden de basis. GIS Innovations heeft veel ervaring met het toepassen van data en kaarten van derden, kan deze zodoende op kwaliteit, precisie en compleetheid beoordelen en zodoende opdrachtgevers bij de keuze adviseren.

Blokkenkaart

Eén van de meest verfijnde kaarten die GIS Innovations kan bieden is de 'blokkenkaart'. Om deze kaart te kunnen maken is speciale software ontwikkeld.
De basis voor de blokkenkaart wordt gevormd door een zeer gedetailleerde wegenkaart. Met die wegenkaart wordt feitelijk een gebiedenkaart gebouwd, waarbij een blok wordt gezien als een gebied dat omsloten wordt door wegen, fietspaden, watergrenzen etc..
De link met de oorspronkelijke wegenkaart blijft behouden waardoor er voor ieder blok bekend is uit welke straatsegmenten het is opgebouwd. Daarmee is er ook de link met adresgegevens en kan allerlei data via adresgegevens aan de kaart gekoppeld worden (inmiddels ook met de BAG).

Omdat de blokkenkaart een gebieden- ofwel polygonenkaart is kunnen gegevens perfect worden gebruikt voor thematische weergave van gegevens.