Data- en kaartbewerking

Voor de opbouw van Geografische Informatiesystemen zijn data en kaarten nodig. Niet altijd zijn de juiste data en kaarten beschikbaar. GIS Innovations kan assisteren bij het opbouwen en bewerken van data en kaarten zodat deze binnen geografische werkomgeving toegepast kunnen worden. Bij meerdere projecten zijn ook tools ontwikkeld waarmee de gebruiker zelf data en kaarten kan onderhouden.

Voor het opbouwen en onderhouden van databases is ruime kennis aanwezig van databasesystemen en SQL. Afhankelijk van het project worden tabelstrukturen, views en stored procedures opgebouwd in de database omgeving die beschikbaar is bij de opdrachtgever (Oracle, SQLServer, mySQL of Sybase).