Retail, FMCG en GeoMarketing

GIS Innovations heeft regelmatig projecten uitgevoerd op het gebied van retail en geomarketing. Specifiek ging het om het maken van verzorgingsgebieden, het in kaart brengen van vraag- en aanbodgegevens en vestigingsplaatsenonderzoek. Reeds in 2009 is het plan opgevat om zo veel mogelijk van de kennis die daarbij is opgedaan op te nemen in één grote retail applicatie.

Veel tijd is inmiddels geïnvesteerd in het opbouwen van deze web applicatie. De applicatie wordt op de markt gebracht onder de naam Retail - GISanalyser

De applicatie bevat onder andere de volgende mogelijkheden.
• presenteren van aanbodgegevens
• presenteren van vraaggegevens en marktpotentie
• berekenen van verzorgingsgebieden
• interactief aanpassen van marktgebieden
• berekenen van de performance van aanbodlocaties
• presenteren van doelgroepgegevens per aanbodlocatie
• etcetera..

Gebruikers kunnen zelf gegevens uploaden, bewerken en presenteren of beschikken over een standaard dataset. Alle gegevens worden gekoppeld aan een kaartniveau, een tijdsinterval en een branche. Selectie van kaartniveau's, tijdsintervallen en branches gebeurt in overleg met de afnemer. Vanzelfsprekend zijn uitbreidingen hierop mogelijk.

Postbezorging

Sinds het begin van het bestaan van GIS Innovations behoren de postbezorging en folderverspreiding tot markten waarvoor GIS applicaties ontwikkeld worden.

Applicaties zijn ontwikkeld voor:
• het maken van indelingen van verspreidwijken
• het presenteren van de wijkindelingen
• het voorbewerken van digitale kaarten en data.

Van groot belang in deze markt is de grote mate van nauwkeurigheid die vereist wordt. Er wordt gewerkt tot op huisnummerniveau. Dit betekent dat data en kaarten zeer gedetailleerd, nauwkeurig en actueel moeten zijn.

Projectontwikkeling

Tot de opdrachtgevers van GIS Innovations behoren organisaties die actief zijn in vastgoed en projectontwikkeling. GIS Innovations heeft maatwerkapplicaties ontwikkeld voor het intekenen, selecteren en presenteren van percelen en planobjecten. Meestal worden aan de objecten gegevens over gebruik en gebruikers gekoppeld.

Dit soort GIS-applicaties is vooral interessant voor organisaties die zich richten op plan- en projectontwikkeling, overheden en woningbouwcorporaties.

Incentive Programma's

Voor goede initiatieven is altijd ruimte. Een van die initiatieven omvat software voor incentive programma's. Het product is bij uitstek geschikt voor retail- en verkooporganisaties en voorziet in mogelijkheden om op alle niveau's in een organisatie te sparen voor cadeaus. De webbased interface is eenvoudig af te stemmen op de huisstijl van afnemers en bied veel flexibiliteit bij het beheer van deelnemers, cadeaus, producten, etc.. GIS Management b.v. heeft de software voor dit project ontwikkeld.