GISanalyser

GIS Innovations heeft regelmatig projecten uitgevoerd op het gebied van retail en geomarketing. Specifiek ging het om het maken van verzorgingsgebieden, het in kaart brengen van vraag- en aanbodgegevens en vestigingsplaatsenonderzoek. Reeds in 2009 is het plan opgevat om zo veel mogelijk van de kennis die daarbij is opgedaan op te nemen in één grote retail applicatie.

Veel tijd is inmiddels geïnvesteerd in het opbouwen van deze web applicatie. De applicatie wordt op de markt gebracht onder de naam Retail - GISanalyser


De applicatie bevat onder andere de volgende mogelijkheden.
• presenteren van aanbodgegevens
• presenteren van vraaggegevens en marktpotentie
• berekenen van verzorgingsgebieden
• interactief aanpassen van marktgebieden
• berekenen van de performance van aanbodlocaties
• presenteren van doelgroepgegevens per aanbodlocatie
• etcetera..

Gebruikers kunnen zelf gegevens uploaden, bewerken en presenteren of beschikken over een standaard dataset. Alle gegevens worden gekoppeld aan een kaartniveau, een tijdsinterval en een branche. Selectie van kaartniveau's, tijdsintervallen en branches gebeurt in overleg met de afnemer. Vanzelfsprekend zijn uitbreidingen hierop mogelijk.


Demo project: kadasterkaart 1832

Deze applicatie is ontwikkeld als demonstratieproject om te tonen welke nieuwe programmeertechnieken geimplementeerd kunnen worden.

Er is gebruik gemaakt van:
• een ASP.net server applicatie (Web Api / MVC)
• een Ext.net front-end applicatie (HTML5 / CSS)
• JSON / JSONP communicatie tussen server- en frontend applicatie
• Open source kaarten
• Open Layers technieken